Nature's Help Capsules special voor de vrouw

Menstruatieklachten ?
In de overgang ?
Botontkalking ?

Met Nature's Help Capsules voor de Vrouw weer snel op gang!

Tienduizenden vrouwen in Nederland blijken dagelijks problemen te hebben met een aantal typische specifieke vrouwenklachten, waaronder menstruatieklachten / menstruatieproblemen, overgangsklachten en botontkalking. Zulke klachten ontstaan vaak door hormonale verschuivingen in het bloed, dan wel een niet goed functionerend hormoonstelsel.

In gesprekken met deskundigen blijken deze problemen in grotere mate voor te komen dan eertijds werd aangenomen. Wat betreft menstruatieklachten en overgangsproblemen voelen veel vrouwen nog steeds een mate van schaamte om over zulke intieme zaken met derden te spreken.
Statistisch gezien blijken 8 van de 10 vrouwen in meerdere of mindere mate last te hebben van de overgang, met alle daaraan verbonden verschijnselen zoals: opvliegers, neerslachtigheid, hoofdpijn, hartkloppingen en vermoeidheid.
Wat betreft menstruatieproblemen (wat vooral voorkomt onder jonge vrouwen en meisjes) blijken 6 van de 10 vrouwen iedere maand weer problemen te hebben. De pijnlijke menstruatie zorgt voor veel problemen en ongemak.

Botontkalking is een ander probleem, maar komt voornamelijk voor op oudere leeftijd tengevolge van het feit dat het lichaam minder hormonen aanmaakt, die de botgroei bevorderen. Veel vrouwen op latere leeftijd ervaren dit als een grote zorg, omdat met name de botontkaling van de rug kan zorgen voor veel klachten. Het blijkt dus dat de hormonale verschuiving in het bloed, dan wel een niet goed functionerend hormoonstelsel bij vrouwen nog al eens wat problemen kunnen opleveren in die mate, dat veel van de levensvreugde teniet wordt gedaan door steeds terugkerende "vrouwenklachten".
Veel artsen schrijven extra toediening van oestrogene hormonen voor. Echter wat de bijwerkingen op langere termijn kunnen zijn is nog niet helemaal te voorspellen.
Is er dan geen natuurlijke manier om de balans in het lichaam te herstellen en er voor te zorgen dat de endocriene klieren (klieren die hormonen afscheiden) weer optimaal gaan functioneren in een evenwichtige balans.
Jazeker wel en de oplossing komt uit een hoek waaruit u dit niet zou verwachten.

Bijenproducten in de strijd tegen menstruatieklachten / vrouwenklachten
Heeft u weleens van Royal Jelly gehoord? Dat is een stof die werkbijen toedienen aan de Koninginnebij en deze stof zorgt ervoor dat de koninginnebij 45x langer leeft dan een gewone bij. Ook zorgt Royal Jelly ervoor dat een gewone bijenlarve kan uitgroeien tot een koninginnebij. Royal Jelly heeft de eigenschap stimulerend te werken op onze endocriene klieren.
Gefermenteerde pollen (bijenstuifmeel van planten en bloemen dat door de bij gefermenteerd wordt) hebben dit effect ook. Deze 2 preparaten worden samen met vitamine C verwerkt tot een product genaamd: Nature's Help Capsules voor de Vrouw, tezamen met nog een andere stof, t.w. Bijenbrood. Nature's Help Capsules voor de Vrouw is een natuurlijk product, speciaal samengesteld voor vrouwen die last hebben van: overgangsklachten, gebrek aan vitaliteit en levenslust, botontkalking en menstruatieklachten.

Testresultaten
De formule die voorkomt in Nature's Help Capsules voor de Vrouw is door diverse artsen uitgetest op werkzaamheid, betrouwbaarheid en veiligheid. In de Gynaecologische Universiteitskliniek te Sarajevo werd een groot aantal vrouwen behandeld met de formule die voorkomt in Nature's Help Capsules voor de Vrouw in verband met ClimacteriŽle klachten. In 90% van de gevallen konden Dr. Osmanagic en zijn medewerkers goede resultaten behalen met toediening van de formule die voorkomt in Nature's Help Capsules voor de Vrouw. Dr. Salomon zag in 82% van zijn patiŽnten een goed resultaat. In Zweden is recentelijk een test gehouden met de formule die voorkomt in Nature's help Capsules voor de Vrouw door de Gynaecologe Dr. Livia Alm. Zij onderzocht gedurende een aantal maanden 50 vrouwen op PREMENSTRUELE (PMS) en OVERGANGSPROBLEMEN (KLI) na gebruik met de formule die voorkomt in Nature's Help Capsules voor de Vrouw. De resultaten ziet u in de tabel hiernaast, vooruitgang in % met de formule die voorkomt in Nature's Help Capsules voor de Vrouw. Deze schitterende resultaten met een 100% NATUURLIJK PRODUCT VOOR DIT SOORT VAN VROUWENKLACHTEN is uniek. Het bewijst dat de natuur nog steeds onovertroffen is als het gaat om de zelfwerkzaamheid van het lichaam te vergroten door middel van biologische producten. Een ander onderzoek in Duitsland uitgevoerd op 1061 vrouwen onder supervisie van 260 gynaecologen, betreffende vrouwen specifiek met overgangsklachten, liet eveneens schitterende resultaten zien. Dit onderzoek stond onder leiding van Dr. Claudia Glocko. Het effect van de formule die voorkomt in Nature's Help Capsules voor de Vrouw werd onderzocht op de door deze vrouwen meest genoemde overgangsklachten, namelijk opvliegers, stemmingsveranderingen, inslaapstoornissen en afname van vitaliteit. De formule die voorkomt in Nature's Help Capsules voor de Vrouw bleek goede resultaten te geven. Na afloop van de 30 dagen dat de vrouwen werden behandeld was 31,8% van de vrouwen van haar klachten verlost en waren bij nog eens 47% van de vrouwen de klachten afgenomen.

Botontkalking
Botontkalking is een ander probleem waar vrouwen op latere leeftijd mee te maken krijgen. In eerste instantie dacht men dat door extra toediening van kalk de problemen oplosbaar waren. Echter ook dit blijkt een hormonaal probleem te zijn. Het lichaam stagneert in de aanmaak van een hormoon dat de botgroei bevordert. Ook hier blijkt de formule die voorkomt in Nature's Help Capsules voor de Vrouw goede resultaten te boeken in de toename van botgroei en ter voorkoming van botontkaling. In een uitgebreid onderzoek o.a. door Dr. Salomon werden 50 vrouwen onderzocht tussen 45 en 65 jaar op de toediening met de formule die voorkomt in Nature's Help Capsules voor de Vrouw. Gedurende 1 jaar lang namen zij de formule die voorkomt in Nature's Help Capsules voor de Vrouw in en aan het eind van het jaar was de bottoename met 2,5% gestegen. Uit al deze onderzoeken is gebleken dat de formule die voorkomt in Nature's Help Capsules voor de Vrouw een perfect natuurlijk product is, als het gaat om overgangsklachten, menstruatieproblemen of botontkalking ten gevolge van stagnatie van het hormoon dat de botgroei bevordert. Kortom Nature's Help Capsules voor de Vrouw is HET product voor vrouwen, niet alleen om problemen te voorkomen, maar ook om bestaande problemen te verlichten. Bovendien zorgt Nature's Help Capsules voor de Vrouw voor een toename van: algemeen gevoel van welzijn, versterking van de afweerkrachten in het lichaam, positief effect op de huid (versteviging), verbetering van concentratie, verbetert de vitaliteit en levenslust.

Nature's Help Capsules voor de Vrouw is verkrijgbaar in doosjes van 60 capsules die voldoende zijn voor 2 maanden.

Test met de formule die voorkomt in Nature's Help Capsules voor de Vrouw op PMS en KLI
Verbeteringen in percentages
  PMS KLI
 1 Irritatie 69% 73%
 2 Spanningen, Nervositeit 76% 72%
 3 Neerslachtigheid 82% 61%
 4 Hoofdpijn 60% 56%
 5 Misselijkheid 72% 46%
 6 Krampen 53% 47%
 7 Pijn in de benen 48% 41%
 8 Pijn in de rug 73% 52%
 9 Ander soort pijn 64% 48%
10 Gezwollen vingers 67% 51%
11 Gespannen borsten 67% 52%
12 Gespannen gevoel in de buik 63% 53%
13 Opvliegers overdag 79% 79%
14 Opvliegers's nachts 81% 81%
15 Hartkloppingen 65% 48%
16 Depressiviteit 83% 63%
17 Slapeloosheid 74% 74%
18 Gevoelens van agressie 79% 64%
19 Bedreigd voelen 77% 59%
20 Vermoeidheid 63% 63%
21 Problemen met concentratie 73% 64%

Folder Nature's Help Capsules voor de Vrouw als PDF download: Nature's Help Capsules voor de Vrouw folder

de copyrights van deze tekst en de foto's/afbeeldingen blijven eigendom van Natural Sales, downloads alleen voor eigen gebruik en niet voor commerciële of andere doeleinden.